ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ

Το ΡΟΤΑΡΥ είναι μια παγκόσμια οργάνωση που ιδρύθηκε το 1905 από το δικηγόρο Paul Harris και εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρο τον κόσμο.

 Η παρουσία του στην εποχή μας εκφράζεται από τις δραστηριότητες των ροταριανών σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι όλοι άνθρωποι που έχουν τάξει τον εαυτό τους στον αγώνα για το ιδανικό του Υπηρετείν, ένα ιδανικό που μετουσιώνεται σε πράξεις.

 Το ΡΟΤΑΡΥ δεν έχει καθόλου μυστικό χαρακτήρα. Κηρύσσει ότι ο ροταριανός πρέπει να είναι πιστός στη θρησκεία του και νομοταγής πολίτης της χώρας του. Δεν επιδιώκει να υποκαταστήσει ή να αναμιχθεί σε οποιαδήποτε πολιτική ή θρησκευτική οργάνωση.

 Το ΡΟΤΑΡΥ δημιουργήθηκε από το επιτακτικό αίσθημα της ανάγκης του ανθρώπου να συμμερίζεται με το συνάνθρωπο τη θέρμη της φιλίας και της συναδελφικότητας. Από την απλή αυτή αρχή ξεκίνησαν τα ροταριανά  ιδεώδη και απλώθηκαν γρήγορα σε όλες τις ηπείρους.

 Το ΡΟΤΑΡΥ είναι:

  • Η έκφραση ενός ιδανικού παγκόσμιας ειρήνης και ανθρωπιστικού έργου σε δράση.

  • Η εκδήλωση του ενδιαφέροντος για το συνάνθρωπο, τη φιλανθρωπία και την αλληλοεξυπηρέτηση.

  • Η κοινή εμπειρία ανθρώπων από διαφορετικούς κόσμους, που μπορεί να έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις, αλλά  είναι ενωμένοι με πνεύμα φιλίας και συναδελφοσύνης οπουδήποτε κι αν βρίσκονται.

 Το ΡΟΤΑΡΥ περιλαμβάνει στις τάξεις του  προσωπικότητες της κοινωνίας, της επιστήμης και της τέχνης, επιτυχημένους πολίτες από κάθε επάγγελμα  και απασχόληση.

Το ΡOTAΡY επιθυμεί να ενθαρρύνει και να καλλιεργήσει :

1. Την ανάπτυξη των προσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών του κατά τρόπο που να δημιουργεί ευκαιρίες για την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος.

2. Την εφαρμογή υψηλών ηθικών αρχών στην άσκηση κάθε επαγγέλματος, την αναγνώριση της αρχής ότι κάθε ωφέλιμη απασχόληση είναι αξιοπρεπής και την εξύψωση από κάθε ροταριανό του επιπέδου της εργασίας του με τη χρησιμοποίησή της ως μέσου εξυπηρετήσης του κοινωνικού συνόλου.

3. Την εφαρμογή από κάθε ροταριανό του ιδανικού της εξυπηρετήσεως στην προσωπική, την επαγγελματική και την κοινωνική του ζωή.

4. Τη διεθνή αμοιβαία κατανόηση, την προαγωγή της καλής θελήσεως, την επιδίωξη της ειρηνικής συμβιώσεως, τη δημιουργία και διατήρηση στον κόσμο εγκάρδιων σχέσεων μεταξύ εκπροσώπων διαφόρων επαγγελμάτων ενωμένων με το ιδανικό της προσφοράς υπηρεσιών προς τον πλησίον.

Το Διεθνές ΡΟΤΑΡΥ είναι ο κεντρικός σύνδεσμος όλων των ροταριανών ομίλων που λειτουργούν στον κόσμο. Συντονίζει και κατευθύνει τη δραστηριότητά τους και υποβοηθεί την εφαρμογή του ιδεώδους του  Υπηρετείνστην κοινωνική και επαγγελματική ζωή σε παγκόσμια κλίμακα.

 Σήμερα οι ροταριανοί όμιλοι «αγκαλιάζουν» την υφήλιο με ένα δίκτυο ανθρωπιάς, που αριθμεί περισσότερα από 1.200.000 μέλη, απλωμένο σε 165 χώρες και διαρθρωμένο σε περίπου 31.000 ομίλους.

 Τα προγράμματα του ΡΟΤΑΡΥ, που υλοποιούνται μέσω των ομίλων, καταπολεμούν τη φτώχεια, την πείνα, τον αναλφαβητισμό. Ασχολούνται με σοβαρά προβλήματα της παγκόσμιας υγείας, αλλά και του περιβάλλοντος. Η ευρύτερη συνεργασία των ομίλων επιτρέπει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και την επιμορφωτική εκπαίδευση νέων ανθρώπων με υποτροφίες, κυρίως σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Πρόσφατα, οι ροταριανοί όμιλοι πρόσφεραν τη βοήθειά τους σε περιοχές της ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ που επλήγησαν από το φοβερό τσουνάμι.

 Το μεγαλύτερο από ιδρύσεως πρόγραμμα του ΡΟΤΑΡΥ είναι το Polio-Plus. Πρόκειται για μία παγκόσμια εκστρατεία, που ξεκίνησε το 1985 σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και τη Unicef, με το φιλόδοξο στόχο την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας από κάθε σημείο του πλανήτη μέχρι το 2005.